تاريخ : ۸۴/۱۰/۱۰ | ۸:۵۴ قبل از ظهر | نویسنده : هه لو

له هه ر كوێ بم تۆم خۆش ده وێ

چونكه له شم به بێ دڵم قه ت ناسره وێ
هه ر بۆیه تۆم، زیاتر له خۆم
هه ر وه ك ئا وو هه ناسه كه م بۆ خۆم ده وێ

***

كه تۆم نه بێ وا هه ست ده كه م
خۆشم نیمه...
بۆیه ئیستاله گشت كاتێ، زۆرتر خه می
بێ تۆییمه...

***

له قووڵایی جوانیه كان دا
له شادترین شاییه كان دا
دووری تۆیه ده م گریێنێ
له هه ر كوێیه ك سه وزاییه ك به دی بكه م
یادی سه وزی و جوانیه كانته ، ده م هه ژێنێ...

***

تا كوو هه م دیس چاوه كانم به بیینینت
كۆرپه ی (( ئۆخه ی)) له ناو دڵدا
نه خه وێنێ...
حه زو جوانی ئه م دونیایه گشتی كۆ كه م،
بۆ ساتێكیش، تاسه ی دووریت
ناڕه وێنێ...****
ئارام شنۆیی *** ئایرله ندای باشوور